Aktsom og årvåken
siden 2002

Siden 2002 har Griff Kapital vært en viktig uavhengig rådgiver og samarbeidspartner for profesjonelle investorer

Alltid årvåken for gode investeringsmuligheter og aktsom for nedsiderisiko

Les mer

Uavhengig rådgiver
med proaktiv tilnærming

Savner du en uavhengig partner å diskutere porteføljeforvaltning og dine investeringer med?

Som er fri fra bindinger og kun har din risikojusterte avkastning i fokus?

Som synes både aktive- og passive løsninger kan ha plass i porteføljen gitt dine individuelle behov?

Les mer

Aller best for
aktive investorer

Ønsker du aktive råd fra en kompetent samtalepartner mens du selv tar investeringsbeslutningene?

Er du usikker på hvordan endrede makroforhold påvirker porteføljen?

Ønsker du løpende oppfølging og kompetanseoverføring?

Vil du ha enklere og billigere innkjøpsprosesser hos globale fondsleverandører?

Les mer

Skreddersydde løsninger
for profesjonelle kunder

Ønsker du løpende rådgivning på dine premisser tilpasset dine behov?

Bruker du mye tid på å samle informasjon til styremøter?

Skulle du ønske du kunne få én samlerapport som viser avkastning og eksponering?

Les mer

Aktsom og årvåken
siden 2002

Siden 2002 har Griff Kapital vært en viktig uavhengig rådgiver og samarbeidspartner for profesjonelle investorer

Alltid årvåken for gode investeringsmuligheter og aktsom for nedsiderisiko

Siden 2002 har Griff Kapital vært en viktig uavhengig rådgiver og samarbeidspartner for profesjonelle investorer

Les mer

Uavhengig rådgiver
med proaktiv tilnærming

Savner du en uavhengig partner å diskutere porteføljeforvaltning og dine investeringer med?

Som er fri fra bindinger og kun har din risikojusterte avkastning i fokus?

Som synes både aktive- og passive løsninger kan ha plass i porteføljen gitt dine individuelle behov?

Les mer

Aller best for
aktive investorer

Ønsker du aktive råd fra en kompetent samtalepartner mens du selv tar investeringsbeslutningene?

Er du usikker på hvordan endrede makroforhold påvirker porteføljen?

Ønsker du løpende oppfølging og kompetanseoverføring?

Vil du ha enklere og billigere innkjøpsprosesser hos globale fondsleverandører?

Les mer

Skreddersydde løsninger
for profesjonelle kunder

Ønsker du løpende rådgivning på dine premisser tilpasset dine behov?

Bruker du mye tid på å samle informasjon til styremøter?

Skulle du ønske du kunne få én samlerapport som viser avkastning og eksponering?

Les mer

Aktsom og årvåken
siden 2002

Siden 2002 har Griff Kapital vært en viktig uavhengig rådgiver og samarbeidspartner for profesjonelle investorerAlltid årvåken for gode investeringsmuligheter og aktsom for nedsiderisiko

Les mer

Uavhengig rådgiver
med proaktiv tilnærming

Savner du en uavhengig partner å diskutere porteføljeforvaltning og dine investeringer med?


Som er fri fra bindinger og kun har din risikojusterte avkastning i fokus?


Som synes både aktive- og passive løsninger kan ha plass i porteføljen gitt dine individuelle behov?

Les mer

Aller best for
aktive investorer

Ønsker du aktive råd fra en kompetent samtalepartner mens du selv tar investeringsbeslutningene?

Er du usikker på hvordan endrede makroforhold påvirker porteføljen?

Ønsker du løpende oppfølging og kompetanseoverføring?

Vil du ha enklere og billigere innkjøpsprosesser hos globale fondsleverandører?

Les mer

Skreddersydde løsninger
for profesjonelle kunder

Ønsker du løpende rådgivning på dine premisser tilpasset dine behov?


Bruker du mye tid på å samle informasjon til styremøter?


Skulle du ønske du kunne få én samlerapport som viser avkastning og eksponering?

Les mer

Slik bistår vi deg

Grunnlaget for kapitalforvaltningsprosessen og viktig styringsverktøy

Løpende verdsettelsesbaserte allokeringsråd for å sikre god porteføljeforvaltning

Vi identifiserer forvaltere og investeringsløsninger som gir merverdi

Smidig prosess ved ordrehåndtering og bistand til tegningsdokumentasjon

Skreddersydd portefølje- og risikorapportering

Vi utfører konsulent oppdrag relatert til problemstillinger innen både egenkapital og fremmedkapital

Vi er her for deg

Griff Kapital utgjør et proaktivt team som gjerne vil bidra med aktive investeringsråd til deg eller din virksomhet, basert på en uavhengig og transparent tilnærming.