ANSVARLIG KAPITAL

Griff Kapital AS, org.nr. 986 907 866, er underlagt krav til ansvarlig kapital i henhold til Kapitalkravforskriften §45-1 (ref. Rundskriv 14/2014).

Ansvarlig Kapital består av kjernekapital (innbetalt aksjekapital og annen kapital) og i tillegg ansvarlig lånekapital. Griff Kapital AS har ikke ansvarlig lånekapital. Selskapet er omfattet av unntaksbestemmelsen fra hovedregelen for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko og rapporterer kapitaldekning relatert til faste kostnader, jf. kapitalkravforskriften §41-2.

Griff Kapital er 100% eid av Formuesforvaltning AS som er underlagt konsolideringsplikt. Informasjon om ansvarlig kapital i Formuesforvaltning AS finnes på hjemmesiden Formue.no.

Offentliggjøring av ansvarlig kapital i Kapitaldekning 2016

Offentliggjøring av ansvarlig kapital i Kapitaldekning 2017

Offentliggjøring av ansvarlig kapital i Kapitaldekning 2018