KLAGEBEHANDLING

Det er Compliance som er ansvarlig for håndtering av skriftlige kundeklager hos Griff Kapital AS.

Kunder som ikke er fornøyd med de tjenester som er levert oppfordres til å ta kontakt så snart som mulig. Vi anbefaler at saken i første omgang tas opp med den rådgiver som har levert tjenesten. Dersom du fortsatt opplever misnøye kan du sende en skriftlig klage til Compliance.

Kunder vil motta en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt og at saken vil undersøkes. En skriftlig redegjørelse for den beslutning som er fattet i saken vil deretter sendes kunden når den er ferdigbehandlet.

Eventuell videre klagebehandling vil håndteres via alminnelige domstoler.

Kundeklager kan sendes til post@griffkapital.no.

Dersom du ønsker hjelp til å formulere en skriftlig klage kan du ta kontakt på  23 01 20 00