KONSESJON

Griff Kapital AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester

  1. Investeringsrådgivning jf. verdipapirhandelloven §2-1 (1) nr.5
  2. Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter jf. verdipapirhandelloven §2-1 (1) nr.1

I tillegg har Griff Kapital konsesjon for følgende tilknyttede tjenester:

  1. Rådgivning om kapitalstruktur, strategi o.l; rådgivning og tjenester ved fusjoner og oppkjøp jf. verdipapirhandelloven §2-1 (2) nr. 3
  2. Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger jf. verdipapirhandelloven §2-1 (2) nr. 5

https://www.finanstilsynet.no/konsesjonsregisteret/detail/?id=F_7833

Vi gjør oppmerksom på at Griff Kapital AS tar lydopptak av alle mobiltelefonsamtaler med investeringsrådgivere som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene blir lagret i minimum tre år. For mer informasjon ta kontakt med Griff Kapital på : post@griffkapital.no