Om oss

Griff Kapital ble stiftet i 2002. Selskapet er et uavhengig kompetansemiljø som gir aktive investeringsråd til profesjonelle kunder slik at de lykkes med sin porteføljeforvaltning. Griff Kapital jobber i tett interaksjon med sine oppdragsgivere og har en modell som bygger på full transparens og uavhengighet.

Kunder av selskapet betaler et fast honorar for de tjenestene som utøves. Selskapet utøver sine råd basert på dynamisk aktivaallokering og et markedssyn som kontinuerlig oppdateres. Selskapet holder til i lyse, trivelige lokaler på Filipstad Brygge i Oslo. Selskapet eies av Formuesforvaltning.

Styret:

Øystein Bø – Styreleder
Gisle Thorsen – Styremedlem
Fredrik Steen – Styremedlem