Personvernerklæring, Cookies og GDPR

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Dette omfatter fysisk og elektronisk dokumentasjon, samt telefonopptak. Griff Kapital er behandlingsansvarlig og har ansvar for at opplysningene som vi har om personer brukes i tråd med personvernlovgivningen og EUs personvernforordning (GDPR). Denne personvernerklæringen skal beskrive nærmere hvordan Griff Kapital behandler personopplysninger på denne nettsiden og i forbindelse med våre elektroniske utsendelser samt hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Personvernerklæringen gir deg også informasjon om hva cookies er, og bruk av cookies på vår nettside.

Generelt om personopplysninger og cookies:

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer, adresse eller e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning

Cookies (eller informasjonskapsler) er små tekstfiler som brukes av mange websider til å spore gjentatte besøk fra samme bruker.

Hvilke opplysninger har vi om deg:

Griff Kapital AS innhenter og behandler personalopplysninger fra deg for å gjennomføre lovpålagt kundekontroll i forbindelse med investeringsrådgivning og kommunikasjon i henhold til verdipapirhandelloven og hvitvaskingsloven.

Helhetlig investeringsrådgivning forutsetter at det innhentes informasjon om finansielle plasseringer, personlige forhold, investeringsmål, økonomiske situasjon og risikovillighet.

All løpende kommunikasjon med deg, både via e-post, møtereferater og øvrige notater vil lagres. Denne lagringen er nødvendig i henhold til verdipapirhandelloven og sikrer at eventuelle endinger eller besluttede tiltak er dokumenterte.

Kundeoppfølging og markedsføring

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kundeoppfølging og markedsføring samt dele innsikt i aktuelle temaer når vi mener vi har noe som er nyttig for mottageren. Dette er begrunnet i vår legitime interesse i å tilby relevante tilbud til våre kunder/prospects.

Behandlingen av personopplysninger er i all hovedsak basert på samtykke, eller der vi har vurdert at det foreligger en «berettiget interesse». Vi vurderer det som en berettiget interesse å sende relevant informasjon og invitasjoner til våre kunder. I tillegg er behandling av personopplysninger for våre kunder regulert i den inngåtte avtale samt lover og forskrifter, da vi må innhente personopplysninger for å kunne yte investeringsrådgivning

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene

Personvernopplysningene vil bli behandlet og lagret så lenge det foreligger et kundeforhold samt i det tidsrommet som følger av lovpålagte krav, slik som hvitvaskings- og verdipapirhandelloven.

Vi gjør oppmerksom på at Griff Kapital foretar lydopptak av alle mobiltelefonsamtaler med kunder som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum tre år iht. Verdipapirhandelloven.

IT -administrasjon

Griff Kapital anvender eksterne IT-leverandører som kan behandle eller oppbevare personopplysninger blant annet for å kunne tilby våre kunder nettbaserte rapporteringsverktøy.

Griff Kapital AS mottar leveranser fra selskaper innad i konsernet. Behandling av personopplysninger kan utføres i morselskapet Formuesforvaltning AS.

Deling av informasjon til tredjeparter

Griff Kapital verken deler, selger, leier ut eller utveksler opplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke.

Rettigheter

Dersom Griff Kapital behandler personopplysninger om deg, har du rett til å be om innsyn i personopplysningene som Griff Kapital er behandlingsansvarlig for. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Dersom du mener Griff Kapital ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen, har du rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no

Taushet

Ansatte og tillitsvalgte i Griff Kapital plikter å bevare taushet om den informasjon vedkommende mottar i forbindelse med kundeforhold. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til domstoler eller offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

Mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering

Griff Kapital er forpliktet til å behandle personalopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Griff Kapital er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim.

Endringer i personvernerklæringen

Griff Kapital forbeholder seg retten til å gjøre endringer til denne personvernerklæring i forbindelse med endring av regulatoriske krav. Vi oppfordrer deg til jevnlig å gå inn på griffkapital.no å lese gjennom personvernerklæringen som vil være oppdatert med eventuelle endringer, for å være informert om hvordan vi behandler din informasjon.

Informasjonskapsler/cookies

Vi samler inn personopplysninger om deg gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Denne erklæringen om bruk av informasjonskapsler på griffkapital.no er ment til å hjelpe deg som besøker dette nettstedet til å forstå hvilke personalopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan disse opplysningene brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker.

Informasjonskapsler, ofte kalt cookies, er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din av nettstedet du besøker. Hensikten kan være å samle data, for å forstå bruksmønsteret på siden og forbedre brukeropplevelsen til de besøkende. De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Når du besøker våre nettsider, anses du å samtykke til bruk av informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker cookies fra Griff kapital kan du når som helst deaktivere cookies/informasjonskapsler i nettleseren din. Du kan også slette individuelle cookies eller alle cookies som er lagret på din datamaskin. Du kan lese mer om cookies/informasjonskapsler og hvordan du sletter dem på følgende side:

http://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Hva bruker Griff Kapital  informasjonskapsler til?

Griff Kapital bruker informasjonskapsler til å analysere besøk og bruksmønster på våre nettsider. Informasjonen benyttes slik at vi kan gi de besøkende en så god brukeropplevelse som mulig.

Når du besøker griffkapital.no, vil statistikk- og analyseverktøyet Google Analytics plassere informasjonskapsler på din datamaskin. Vi bruker Google Analytics til innhenting av generell bruksstatistikk fra våre nettsider. I henhold til Googles brukervilkår blir ikke personlig identifiserbar informasjon sendt inn til Google Analytics. Dersom du ikke ønsker at tjenesten skal samle inn informasjon om ditt bruksmønster, tilbyr Google en opt-out-funksjon for Google Analytics.

Informasjonskapslene tilknyttet Google Analytics som benyttes på våre sider har følgende navn:

  • _ga
  • _gat
  • _gid

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

E-post: post@griffkapital.no

Telf: (+47) 23 01 20 00

Postadresse: Postboks 1431 Vika, 0115 Oslo

Denne personvern erklæring ble sist oppdatert 01.11.2018