Våre verdier

Griff Kapital ble etablert i 2002. Det var en klar ide bak valget av selskapsnavn. Griff Kapital står for årvåkenhet og aktsomhet. Med basis i disse verdiene har selskapet siden 2002 tolket markedene, utviklet markedssyn og gitt profesjonelle kunder aktive investeringsråd, råd som har bidratt til at de har lykkes med sin porteføljeforvaltning.

Årvåkenhet og aktsomhet

Aktive investeringsråd for profesjonelle kunder.

Gjennom vårt markedssyn, dynamisk aktivaallokering, skreddersøm og en hundre prosent transparent kunderelasjon hjelper vi våre kunder slik at de lykkes med sin porteføljeforvaltning.

Kunden først

Den viktigste personen i Griff er kunden. Griff Kapital bistår sine kunder med aktive investeringsråd. Det betyr at Griff Kapital jobber tett med sine kunder. Som kunde i Griff har man dedikert kompetanse innen kapitalforvaltning som er tilgjengelig til enhver tid.

Uavhengig

Når vi snakker med våre kunder, fremhever de at de har valgt Griff Kapital fordi selskapet har et uavhengig konsept og en uavhengig tilnærming. Griff Kapital har én oppdragsgiver – kunden. Vi rådgir profesjonelle kunder slik at de gjør kloke forvaltningsvalg. Hos Griff Kapital får kundene aktive investeringsråd.

Transparent

Griff har et 100 prosent transparent oppsett. Ingen skjulte kostnader eller skjulte forvalterhonorarer. Våre kunder betaler et årlig honorar for å få tilgang til Griff Kapitals analyser, allokeringmodeller, markedssyn, rapporteringsmoduler og rådgivning.

Kompetanse

Alle som jobber i Griff Kapital har lang erfaring fra bransjen. Griff Kapital har utbredt kompetanse innen ulike aspekter av kapitalforvaltning og analyse. Samtidig er alle i Griff Kapital klar over at kompetanse må forsterkes og fornyes. Prinsippet om årvåkenhet ligger også til grunn når det gjelder utvikling av kompetanse. Både for Griff som helhet og for den enkelte.